Puja les teves imatges

En aquesta galeria d’imatges tu ets el protagonista. Et convido a compartir amb mi i la resta d’usuaris, fotografies que t’hagis fet amb mi o directament relacionades amb les meves actuacions. Afegeix una breu descripció amb data, lloc o altres comentaris per a més referència. Moltes gràcies!

Si us plau, tingues en compte que al pujar les teves imatges entenem que t’has assegurat de tenir els permisos de propietat intel·lectual pertinents, així com l’autorització de totes les persones que hi apareixen, inclòs el consentiment escrit dels pares o tutors en el cas de menors. Així conserves la propietat intel·lectual de les mateixes i ens cedeixes els drets de reproducció, que decidirem utilitzar o no d’acord amb les bones pràctiques generalment acceptades. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, al pujar les teves imatges entenem que ens permets utilitzar-les tal com hem detallat. Per a més informació consulta l’avís legal..

Submit a new post